وبلاگ

تولید هاردکیس های آلومینیمی

تولید هاردکیس های آلومینیمی

محسن صادقی
11 ماه پیش
۲۴۱ بازدید

 این نوع هاردکیس تماماً از جنس آلومینیم بوده و بطور اختصاصی توسط کمپانیهای بسیار بزرگ مانند ARRIFLEX که تولید کننده دوربینها و لنزهای حرفه ای سینمایی است، طراحی و تولید شده و همراه با محصولات خود عرضه می نمایند.
بسیار مقاوم با طول عمر بسیار بالا مناسب تجهیزات گران قیمت مانند دوربینها و لنزهای حرفه ای سینمایی
 این نوع هاردکیس تماماً از جنس آلومینیم بوده و بطور اختصاصی توسط کمپانیهای بسیار بزرگ مانند ARRIFLEX که تولید کننده دوربینها و لنزهای حرفه ای سینمایی است، طراحی و تولید شده و همراه با محصولات خود عرضه می نمایند.
بسیار مقاوم با طول عمر بسیار بالا مناسب تجهیزات گران قیمت مانند دوربینها و لنزهای حرفه ای سینمایی

 این نوع هاردکیس تماماً از جنس آلومینیم بوده و بطور اختصاصی توسط کمپانیهای بسیار بزرگ مانند ARRIFLEX که تولید کننده دوربینها و لنزهای حرفه ای سینمایی است، طراحی و تولید شده و همراه با محصولات خود عرضه می نمایند.
بسیار مقاوم با طول عمر بسیار بالا مناسب تجهیزات گران قیمت مانند دوربینها و لنزهای حرفه ای سینمایی

 این نوع هاردکیس تماماً از جنس آلومینیم بوده و بطور اختصاصی توسط کمپانیهای بسیار بزرگ مانند ARRIFLEX که تولید کننده دوربینها و لنزهای حرفه ای سینمایی است، طراحی و تولید شده و همراه با محصولات خود عرضه می نمایند.
بسیار مقاوم با طول عمر بسیار بالا مناسب تجهیزات گران قیمت مانند دوربینها و لنزهای حرفه ای سینمایی
 

  • هارد کیس